Klachtenbehandeling

Jouw mening telt!

Heb je een opmerking over de les? Een goed gesprek met je lesgever is vaak de snelste oplossing. Als je jouw noden kenbaar maakt, spelen onze lesgevers er graag op in.

Heb je een opmerking over de infrastructuur, de organisatie of andere praktische zaken? Onze secretariaatsmedewerkers en campusdirecteurs gaan graag met jou in dialoog om snel een oplossing te vinden voor jouw probleem.

Als er geen oplossing uit de bus komt, kan je het klachtenformulier invullen dat je hier kan downloaden of kan vragen aan het onthaal van iedere campus. Wij zoeken samen met onze medewerkers naar een antwoord op jouw vraag. 

Bij wie kan ik terecht?

De klachtenprocedure van volwassenenonderwijs Kisp wordt opgevolgd door de ombudsdienst van het centrum. De ombudsdienst zorgt voor onafhankelijke bemiddeling bij een geschil tussen een cursist en een leerkracht/de instelling als het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht/de instelling kan opgelost worden. De ombudsdienst verzekert discretie en zal niets ondernemen zonder je toestemming. De ombudsdienst tracht een oplossing te vinden voor het probleem, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen. De verantwoordelijke klachtenbehandeling werd door de directie aangeduid.

Hoe ga ik te werk?

Je kan een klacht indienen via een van de volgende manieren voor Volwassenenonderwijs Kisp vzw.

 • Je mailt het ingevulde klachtenformulier naar ombudsdienst@kisp.be
 • Je stuurt het ingevulde klachtenformulier naar volwassenenonderwijs Kisp, t.a.v. de ombudsdienst, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke
 • Je maakt per e-mail een afspraak met de ombudsdienst (ombudsdienst@kisp.be) om jouw klacht toe te lichten.  

Welke klachten behandelen we niet?

 • klachten die niet tot de bevoegdheid van het cvo behoren;
 • klachten die al eerder volgens de klachtenprocedure behandeld werden;
 • klachten waarbij je anoniem wilt blijven;
 • klachten waarbij je geen persoonlijk belang kunt aantonen;
 • klachten waarbij de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan;
 • klachten die duidelijk ongegrond zijn;
 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarover de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.
 • klachten over evaluaties (zie evaluatiereglement) 

Hoe verloopt de behandeling van je klacht?

Binnen een termijn van 10 werkdagen bevestigt de ombudsdienst de ontvangst van je klacht. Deze termijn wordt opgeschort tijdens de wettelijke vakantieperiodes. Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de ombudsdienst je klacht.

We proberen je binnen de 45 dagen een resultaat van dit onderzoek voor te leggen. Deze termijn wordt opnieuw opgeschort tijdens de officiële schoolvakanties. Als de klacht niet ontvankelijk is, informeert de ombudsdienst je hierover.

Hoe gaan we tewerk?

Via het klachtenformulier wordt jouw klacht geregistreerd. De ombudsdienst bespreekt jouw klacht met de verantwoordelijken van de organisatie. Zo mogelijk bieden we jou onmiddellijk een oplossing voor jouw probleem. Kan dit niet onmiddellijk, dan krijg je schriftelijk bericht van de ombudsdienst. Deze doet zijn best om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor jouw probleem.

Wat kan ik doen als ik na de behandeling van mijn klacht nog niet tevreden ben?

Als je na de behandeling van jouw klacht ontevreden bent over het voorgestelde antwoord of als je van oordeel bent dat de vooropgestelde termijnen niet gerespecteerd werden, kan je een klachtenprocedure opstarten bij AHOVOS - Afdeling Volwassenenonderwijs, via het mailadres levenslangleren@vlaanderen.be of het algemeen nummer van AHOVOS (02 553.98.32). Deze procedure kan enkel opgestart worden wanneer de mogelijkheden van de interne klachtenprocedure uitgeput zijn.