Missie en visie 2016 - 2019

 

Ambitie

Volwassenenonderwijs Kisp staat als toonaangevende organisatie voor kwaliteitsvolle en innovatieve opleidingen en dienstverlening op maat in Vlaanderen.

 

Waarden

  • Dynamisch

           Kisp organiseert in samenwerking met haar partners opleidingen en dienstverlening, inspelend op maatschappelijke trends en de noden van al haar stakeholders.

  • Laagdrempelig

           Kisp brengt mensen met een grote verscheidenheid aan leeftijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond samen, om hen maximaal te ondersteunen in hun

           ontplooiing.

  • Zorgzaam

           Kisp heeft oog voor de unieke talenten en noden van iedereen. In functie van het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling staan begeleiding en coaching centraal.

 

Strategische thema’s

  • Co-creatie

           Kisp inspireert al haar stakeholders en partners om duurzame leergemeenschappen te vormen.

  • Veelzijdigheid

           Kisp organiseert met het oog op persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke integratie en sociale vooruitgang een flexibel en breed aanbod aan regionaal verankerde

           opleidingen en dienstverlening op maat.

  • Ontplooiing

           Kisp ondersteunt de talentontplooiing van alle stakeholders via een persoonsgerichte coaching.

 

Motto

Jouw talent, onze passie