Schrijf nu online in voor één van onze kwaliteitsvolle opleidingen!
Maak je keuze uit meer dan 70 opleidingen en volg vanaf september overdag of ‘s avonds les op één van onze tien campussen.

Ontdek onze opleidingen »

Je behaalde je diploma secundair onderwijs niet en je wilt er toch voor gaan?

Grijp dan nu je kans via het dag- of avondonderwijs bij Volwassenenonderwijs Kisp in Aalst, Gent, Mariakerke, Oudenaarde en Ronse!

Opleidingen

Binnen het vak Groepsmanagement worden algemene doelstellingen nagestreefd:

Inzicht in verschillende fasen van de groepsvorming;
Inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de leerkracht in de groepsvorming van een klasgroep;
Inzicht in de mogelijkheden van groepsvorming naar het stimuleren van sociale vaardigheden;
Inzicht in de mogelijkheden van groepsvorming naar een verhoogd leer- en onderwijsrendement;
Bewust het groepsvormingsproces stimuleren doorheen het pedagogisch-didactische handelen;
Inzicht hebben in de verschillende leiderschapstijlen en de consequenties hiervan voor het klasgebeuren;
Bewust rekening houden met de...

€ 65

Deze cursus kan je volgen in deze campussen: Gent - Holstraat, Aalst Sinte-Annalaan (VTI)

Andere opleidingen in de categorie Standaardtraject 2 jaar campus Gent & Aalst

Inzicht verwerven in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs.
Onderwijskundige thema's en ontwikkelingen kunnen situeren binnen de maatschappelijke context.
De voornaamste doelstellingen zijn:
Het algemeen maatschappelijk belang van het onderwijs kunnen verwoorden;
De onderwijsbeleidsorganen kunnen situeren vanuit de beleidscyclus;
Kennis verwerven van de structuur en de organisatie van het onderwijs;
Inzicht verwerven in hoe de structuur en de organisatie van het onderwijs is opgebouwd;
De werking van het onderwijsbeleid kunnen toelichten vanuit Vlaamse, internationale en/of historische...

€ 65

Deze cursus kan je volgen op de campus Gent - Holstraat

Andere opleidingen in de categorie Standaardtraject 2 jaar campus Gent & Aalst

Volgende algemene doelstellingen worden binnen het vak Didactiek Praktijkinitiatie nagestreefd:
- De didactische principes integreren in de voorbereiding en uitvoering van onderwijsleerprocessen;
- Inzicht hebben in de aandachtspunten bij de planning, organisatie en uitvoering van concrete werkvormen zoals doceren, onderwijsgesprek, leergesprek, groepswerk, discussie, panelgesprek, huiswerk en demonstratie;
- Concrete werkvormen uitvoeren en begeleiden, rekening houdend met de aandachtspunten;
- Inzicht hebben in de didactische mogelijkheden van diverse media zoals de leerlingenbundel, het schoolboek, het schoolbord, de overhead, audio-...

€ 185

Deze cursus kan je volgen in deze campussen: Gent - Holstraat, Aalst Sinte-Annalaan (VTI)

Andere opleidingen in de categorie Standaardtraject 2 jaar campus Gent & Aalst

Na deze module kan je de digitale spiegelreflexcamera instellen, bedienen en een goede fotografische opname maken.
Je begrijpt de beeldvorming in de camera en kan verschillende resultaten verkrijgen door de technische instellingen te variëren.
Je kan scherpe opnames maken van bewegende onderwerpen, een foto maken met minimale scherptediepte, bewust scherpstellen op een bepaald onderwerp en je belichting aanpassen in moeilijke lichtomstandigheden.
Je begrijpt de belangrijkste compositorische regels en de basis van de beeldtaal en...

€ 165

Deze cursus kan je volgen in deze campussen: Aalter, Zelzate, Mariakerke, Deinze, Eeklo, Gent - Holstraat

Andere opleidingen in de categorie Basis fotografie

- Inzicht hebben in de communicatieve aspecten van het leraar-zijn;
Inzicht hebben in de invloed van de context op de communicatie;
Rekening houden met de verschillende niveaus van de communicatie;
Eigen schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden kennen;
Correct schriftelijk en mondeling communiceren ;
Inzicht hebben in het eigen communicatief handelen, hierover reflecteren en het eigen communicatief gedrag bijsturen;
Zich bewust zijn van alle objectieve en subjectieve aspecten van eigen communicatief gedrag en de gevolgen van dit gedrag;
Communicatiestoornissen vermijden in onderwijs-, vormings- of...

€ 125

Deze cursus kan je volgen in deze campussen: Gent - Holstraat, Aalst Sinte-Annalaan (VTI)

Andere opleidingen in de categorie Standaardtraject 2 jaar campus Gent & Aalst

Alle opleidingen raadplegen

Evenementen

maandag
31
augustus 2015
Tijdens deze infosessies krijg je te horen hoe je een diploma secundair onderwijs kan behalen en meer specifiek welke diplomagerichte opleidingen je in Gent kan volgen.

maandag 31 augustus 2015 van 18u30 tot 20u00

infosessie

Maximum 100 deelnemers

gratis toegang

Locatie van de infomoment: Holstraat 62 9000 Gent

maandag
31
augustus 2015
Tijdens deze infosessie krijg je te horen hoe je een diploma secundair onderwijs kan behalen en meer specifiek welke diplomagerichte opleidingen je in Aalst kan volgen.

maandag 31 augustus 2015 van 18u30 tot 20u00

infosessie

Maximum 100 deelnemers

gratis toegang

Locatie van de infomoment: Sinte Annalaan 99 9300 Aalst

donderdag
3
september 2015
Wil je graag informatie over onze specifieke lerarenopleiding?
Dan ben je welkom op één van onze infosessies.

donderdag 3 september 2015 van 19u00 tot 20u30

infosessie

Maximum 100 deelnemers

gratis toegang

Locatie van de infomoment: Sinte Annalaan 99B, 9300 Aalst

Alle evenementen raadplegen

Infomomenten

Kom naar één van onze infomomenten per campus!

Tijdens een infomoment staan onze ervaren lesgevers je met plezier te woord en is er mogelijkheid tot inschrijven.

» Gegradueerde in de informatica
» Specifieke Lerarenopleiding
» Diploma Secundair Onderwijs

Nieuws

Alle nieuwsberichten raadplegen

Onze campussen