Aanvullende algemene vorming

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Er zijn verschillende trajecten mogelijk om de specifieke lerarenopleiding te voltooien. Hieronder vind je een overzicht terug van de verschillende trajecten. Per traject zie je de vermelding van de doelgroep, de minimumduur, de lesmomenten, de diplomavereisten en de campus(sen) waar je dit traject kan volgen.

Een combinatie van het standaardtraject, het LIO-traject en het SLO@home-traject is mogelijk. Het intensief traject kan niet gecombineerd worden met de andere trajecten.

 

Standaardtraject

LIO-traject

Intensief traject

SLO @ home                      flexibel thuistraject

Traject Banaba SLO

Voor wie

Voor wie de lerarenopleiding wil combineren met job of gezin

Voor wie minstens een halftijdse baan heeft in het onderwijs en drie maanden onderwijservaring

Voor wie de lerarenopleiding zo snel mogelijk wil afwerken en hiervoor de nodige tijd kan vrijmaken

Voor wie de lerarenopleiding zelfstandig wil doorlopen, niet gebonden aan vastgelegde lesmomenten

Een traject op maat voor wie de Banaba 'Buitengewoon onderwijs' of 'zorgverbreding en remediërend' leren volgt.

Voorkennis

Voor cursisten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben of slagen voor de opstapproef

Voor cursisten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben of slagen voor de opstapproef

Voor cursisten met een diploma hoger onderwijs

Voor cursisten met een diploma secundair of hoger onderwijs

Duur

Minimum 1 jaar

 Minimum 1,5 jaar

 Minimum 1 jaar

 Minimum 2 jaar

1 of 2 jaar

Lesmomenten

Wekelijks 1 dag of 2 avonden les

Je vult een deel van je opleiding in door werkplekleren. Je kan je eigen lessen en ervaringen als leerkracht integreren in de opleiding.

Wekelijks 2 dagen les + praktijkopdrachten in het onderwijs

Je volgt de opleiding grotendeels in afstandsonderwijs en verwerkt de leerstof op je eigen tempo (combinatie met het standaard- en/of LIO traject is mogelijk).

Er wordt een combinatie  gemaakt tussen contact- en afstandsonderwijs.

Waar

Campus Gent                               Campus Aalst

Campus Gent                               Campus Aalst

Campus Gent 

Minimum 1 contactmoment per module, in Gent of Aalst

Campus Gent 

Start

Start in september                     of februari

Start in september                           of februari

Start in september of februari

Meerdere startmomenten per semester

Start in september of februari

Je lector is steeds je eerste aanspreekpunt. Heb je echter specifieke vragen, dan kan je terecht bij de trajectbegeleider.

Artikels die je kunnen interesseren