Premies

Premie voor werknemers in de horeca

Als je een cursus volgt in het studiegebied voeding kan je een premie aanvragen ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld. Tenminste, als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je bent tewerkgesteld als werknemer in de horecasector PC 302 bij de start van de cursus en op het moment dat je de aanvraag indient.
 • Je dient de aanvraag in na het beëindigen van de cursus en voor de start van het nieuwe schooljaar.
 • Je bent geslaagd voor de cursus.

Aanvraagformulier premie

 

Premies voor werkzoekenden

Volg je als werkzoekende een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan kom je in aanmerking voor een aantal financiële voordelen.

 

Wat is een erkende opleiding?

Je herkent de erkende opleidingen in de VDAB-opleidingendatabank aan het VDAB-logo dat ernaast staat. Zo'n erkende opleiding is gratis. Bovendien behoud je tijdens je opleiding, studie of stage je uitkering en kom je in aanmerking voor financiële voordelen.

 

Voor welke financiële voordelen kom je in aanmerking?

Verplaatsingsvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, dan wordt je vervoer van en naar het opleidingscentrum terugbetaald.

 • Gebruik je de bus? Dan kan je een maandabonnement van De Lijn aanvragen dat recht geeft op het gebruik van alle gewone diensten van trams en bussen van De Lijn in heel Vlaanderen. Indien nodig kan je dit abonnement verlengen.
 • Gebruik je een ander vervoersmiddel zoals de auto, trein, fiets, brommer...? Dan krijg je een kilometervergoeding van 0,15 euro per kilometer.

Tip: als de afstand tussen je woonplaats en het opleidingscentrum te groot is om elke dag heen en weer te pendelen, kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. Dit is een tussenkomst voor een overnachting, middag- en avondmaal.

 

Kinderopvangvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, dan wordt de opvang voor je kind(eren) tot 12 jaar terugbetaald.

 • Gaat/gaan je kind(eren) nog niet naar school, dan worden je kosten voor kinderopvang terugbetaald.
 • Zit(ten) je kind(eren) in het kleuter- of basisonderwijs? Dan worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed.

 

VDAB Stimulanspremie voor personen met gezinslast

De opleiding Zorgkundige is door de VDAB erkend als beroepsopleiding. Werkzoekende cursisten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een stimulanspremie. De stimulanspremie bedraagt 1 euro per gevolgd opleidings- of stage-uur. Van dit bedrag wordt wel nog bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Om recht te hebben op een stimulanspremie moet je aan deze drie voorwaarden voldoen:

 • De totale opleidings- of stageduur bedraagt minstens 150 uur.
 • De opleiding omvat minimum 24 lesuren per week omvat.
 • Je bevindt je in één van onderstaande situaties:
  • ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van je opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste
  • bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste.
  • hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

 

Sectorpremie

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding en vind je daarna werk? Dan kan je een premie of een voordeel in natura krijgen omdat je in een welbepaalde sector aan de slag gaat. Of je een premie krijgt en hoeveel de premie precies bedraagt, is afhankelijk van de sector.

 

Nog vragen?

Ga tijdens de openingsuren langs op het secretariaat van jouw campus.
Zij helpen je graag verder.