Begeleider in de kinderopvang

Je hebt een ruime interesse in het werken met kinderen van 0-12 jaar?
Je bent creatief en enthousiast?
Je wilt later graag werken in een gemotiveerd team of misschien wil je wel op zelfstandige basis aan de slag gaan?

Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!  


Algemeen

In deze opleiding maak je kennis met het ruime takenpakket van een begeleider. Als Begeleider in de kinderopvang kan je terecht in kinderdagverblijven, peuterscholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, organisaties voor opvang van het zieke kind in de thuissituatie …
  
Er wordt de nodige aandacht besteed aan het verwerven van pedagogische kwaliteiten. Uiteraard wordt ook de zorg voor kinderen uitgebreid besproken. Tijdens de stages koppel je deze kennis aan de praktijk.

Certificaat en/of diploma

Als je de opleiding succesvol afwerkt, behaal je het certificaat Begeleider in de kinderopvang. Dit zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het certificaat is erkend door werkgevers, ministeries en Kind & Gezin.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan leidt het certificaat van deze opleiding in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs Begeleider in de kinderopvang. Met dit diploma kan je verder studeren in het hoger onderwijs (bijv. Verpleegkunde, Bachelor Kleuteronderwijs…).  

Het lessenpakket

De opleiding bestaat uit 24 modules als je kiest voor de opleiding Begeleider in de kinderopvang. Wie kiest voor de buitenschoolse kinderopvang dient 17 modules te volgen. De modules focussen op drie belangrijke onderdelen:

  • zorg in de kinderopvang
  • begeleiding van het jonge kind
  • begeleiding van het schoolgaande kind

De module Kennismaken met en werken in de gezinsopvang  is een verplichte module voor wie zich als onthaalouder wil vestigen.

Info & inschrijven

Infosessies

Tijdens een infosessie kom je alles te weten over deze opleiding. Ontdek hier de data van de eerstvolgende infosessie.

Intakegesprek en trajectbegeleiding

Tijdens een intakegesprek stippel je samen met de trajectbegeleider je persoonlijke traject uit. Ook mogelijke vrijstellingen kunnen hier besproken worden. Tijdens deze intake kan je onmiddellijk inschrijven voor de opleiding!

Praktische info

  • De lessen vinden plaats op onze campussen in Oudenaarde. Vanaf februari kan je ook op onze campus in Aalst terecht voor deze opleiding.
  • Wanneer je kiest voor de opleiding Begeleider in de kinderopvang, kan je de opleiding afronden na 1 jaar of na 2 jaar, afhankelijk van het aantal lesdagen dat je volgt.
  • De opleiding wordt niet aangeboden in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming. In Aalst kan je de opleiding wél combineren met Aanvullende Algemene Vorming.

 

(Raadpleeg hier de bijlage bij het evaluatiereglement. Je komt er meer te weten over hoe er wordt geëvalueerd.)

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Met alle administratieve vragen kan je terecht op het secretariaat van je campus.
 

Artikels die je kunnen interesseren