Educatief verlof

Aanvraag

Veel opleidingen in ons centrum geven recht op Betaald Educatief Verlof (BEV). Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. Het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet per post opgestuurd.

Bewijs van aanwezigheid/getuigschrift van nauwgezetheid

Je ontvangt ook een bewijs van aanwezigheid voor educatief verlof. Op dit formulier staan alle lesdagen vermeld. Je laat dit document elke les tekenen door je lesgever/leerkracht en houdt dit bij tot op het moment van indienen. Samen met het formulier dien je alle bewijzen in die je eventuele afwezigheden verantwoorden (doktersattest, attest van je werkgever…).

Op basis hiervan wordt het getuigschrift van nauwgezetheid gemaakt. De reglementering voor het Betaald Educatief Verlof schrijft voor dat de getuigschriften van nauwgezetheid afgeleverd worden per periode van drie maanden. Volg je een jaarcursus, dan ontvang je dit document via je lesgever/leerkracht ten laatste acht dagen na de kerst- en paasvakantie en op de proclamatie. Volg je een module, dan ontvang je dit op het einde van iedere periode zoals aangegeven bovenaan het formulier en op de proclamatie. Dit document bezorg je onmiddellijk aan je werkgever. Dit document wordt niet opgestuurd.

Onwettig afwezig

Je mag per periode niet meer dan 10% van de lestijd onwettig afwezig zijn of je verliest het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden.

Lijst erkende opleidingen

Opgelet: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor BEV. Houd er rekening mee dat je geen BEV kan krijgen voor de uren in afstandsonderwijs, voor stage of werkplekleren en voor opleidingen van minder dan 32 contactlestijden. Raadpleeg hier de lijst van erkende opleidingen voor BEV. 

Meer weten?

Wil je graag nog meer meer informatie over Betaald Educatief Verlof?