Agogisch project

Volwassenenonderwijs Kisp is een dynamische en participatieve organisatie die haar cursisten en medewerkers wenst te begeleiden in de levenslange en levensbrede ontplooiing van hun competenties en talenten.

Vanuit haar christelijk engagement staan de opleidingen van het centrum open voor iedereen. Volwassenenonderwijs Kisp werkt aan het versterken van het sociale weefsel en het verhogen van de kansen van iedereen in onze maatschappij.


Om didactische en inhoudelijk kwalitatief hoogwaardige opleidingen te realiseren zet het centrum in op volgende elementen:
Begeleiding
De lesgevers begeleiden leertrajecten om samen met de cursisten de vooropgestelde doelstellingen optimaal te realiseren.

Aandacht voor welbevinden
Cursisten ervaren dat de lesgevers en de medewerkers betrokken zijn. Het centrum heeft aandacht voor de diversiteit van haar cursisten en biedt hen in een sfeer van solidariteit en respect de kans om zich verder te ontplooien.

Doorstroming
Vanuit haar maatschappelijke opdracht en dienstbaarheid stimuleert Volwassenenonderwijs Kisp cursisten om zoveel mogelijk door te stromen naar vervolgopleidingen.

Tweedekansfunctie
Via haar opleidingen biedt het centrum cursisten de kans om een studiebewijs te behalen dat hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroot.

Rekening houden met vernieuwingen
Volwassenenonderwijs Kisp werkt samen met partners in de onderwijswereld en het werkveld om voeling te houden met recente ontwikkelingen om van hieruit zowel de aanpak als de inhouden van de opleidingen voortdurend te verbeteren en het aanbod af te stemmen op de trends in onze maatschappij.

Inspelen op interessesferen 
Volwassenenonderwijs Kisp stuurt voortdurend haar brede waaier aan opleidingen bij om zoveel mogelijk in te spelen op veranderende maatschappijtendensen en interesses van cursisten.

Professionalisering
Het centrum stimuleert het blijvend ontwikkelen van de inhoudelijke en didactische expertise van alle medewerkers via nascholingen.

Kwaliteitsbewaking en participatie
Via regelmatige bevragingen heeft de cursist inspraak. Volwassenenonderwijs Kisp houdt rekening met de resultaten van deze bevragingen.