Bouw

Spreekt de bouwsector je aan en wil je er graag aan de slag of er promotie maken?
Behaal dan nu je diploma van gegradueerde bouw- en houtconstructies bij Volwassenenonderwijs Kisp! 

In deze opleiding verwerf je praktisch inzicht in materialenkennis, stabiliteit en constructie van gebouwen, isolatietechnieken en akoestiek. Daarnaast verdiep je je in bouwadministratie, kostprijsberekening en bouwplanning. Verder leer je de basistechnieken van topografie aan en leer je werken met de softwareprogramma’s  AutoCAD en MS Project. 

Wil je een professionele bachelor bouw volgen, maar heb je nog onvoldoende bagage op zak? Dan kan je deze opleiding ook als voorbereiding volgen.

Volg deze opleiding en verwerf het diploma van gegradueerde HBO bouw- en houtconstructies!

Je kan hier het structuurschema van de opleiding raadplegen.
 

Modules

Deze opleiding bestaat uit verschillende modules, verspreid over drie semesters:

Semester 1 (460 lestijden)

 • Basis materialen en constructies 120 lt
 • Technische uitrustingen van gebouwen 40 lt
 • Basis bouwfysica 20 lt
 • Basis topografie 40 lt
 • Basis tekenen 80 lt
 • Constructieleer 120 lt
 • Basis stabiliteit 40 lt

Semester 2 (500 lestijden)

 • Planning en kostprijs 40 lt
 • Bouwfysica 40 lt
 • Sterkteleer bouw 120 lt
 • Topografische toepassingen 40 lt
 • Studiebezoeken 60 lt
 • Materiaaltechnologie 40 lt
 • Bouwkundig tekenen 80 lt
 • Betonbouw 80 lt

Semester 3 (480 lestijden)

 • Afstudeerwerk bouw 160 lt
 • Wegen– en bruggenbouw 120 lt
 • Uitvoeringstechnieken 40 lt
 • Renovatietechnieken 40 lt
 • Machine en veiligheid 40 lt
 • Bouwwetgeving en –administratie 160 lt

De kostprijs per semester bedraagt maximaal 300 euro wettelijk inschrijvingsgeld en 190 euro cursusmateriaal (semester 1). Het totaalbedrag kan ook lager zijn als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer info over alle mogelijke kortingen kan je hier terugvinden.


Toelatingsvoorwaarden

* Voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar).
* Minstens 
- een studiegetuigschrift dat drie jaar behaald is
- een diploma S.O.
- een diploma hoger beroepsonderwijs  (of diploma hoger onderwijs sociale promotie)
- een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (of secundair onderwijs voor sociale promotie) van een opleiding die langer dan 900 uur duurt
of slagen in een toelatingsproef.
* Het inschrijvingsgeld betaald hebben.


Lijkt deze opleiding je iets?
Stuur een mail naar hbo@kisp.be met je contactgegevens. Je kan je ook inschrijven voor een infosessie . Ook met bijkomende vragen kan je uiteraard op ditzelfde emailadres of op het nummer 055 59 28 98
 

Hervorming graduaatsopleidingen

De graduaatsopleidingen worden hervormd vanaf september 2019. Vanaf dan zal een graduaatsopleiding altijd aan een hogeschool georganiseerd worden. Heb je tegen september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van een huidige HBO5 opleiding behaald, dan heb je het recht om t.e.m. 2020-2021 je opleiding in de huidige structuur af te werken. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de vernieuwde graduaatsopleiding, met vrijstelling voor de vakken die je reeds behaalde.