Gevorderden fotografie

Je gaat slapen en staat op met je fototoestel?
Je bent een gedreven amateur-fotograaf?
Je hebt een duidelijk interesseveld binnen de fotografie en wilt je er verder in specialiseren?


Dan zijn deze gespecialiseerde opleidingen beslist iets voor jou!

Vier themamodules & portfolio

De themamodules Mens, Ruimte, Materie en Actie zijn stuk voor stuk specialisaties na de basisopleidingen. Je hoeft ze niet allemaal te volgen, maar om naar de module Portfolio te kunnen doorstromen, moet je er minstens vier - een van elk thema - gevolgd hebben. 

Vrijstellingsaanvraag

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van een bepaalde module? Bekijk dan zeker de vrijstellingsprocedure en aanvraagformulieren. Een vrijstellingsaanvraag dient altijd schriftelijk te gebeuren en mag gericht worden aan mariakerke@kisp.be.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Een vrijstelling is eventueel mogelijk op basis van:

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Op basis van EVK kan je een vrijstelling bekomen voor het theoretische luik van een vak (lessen + examen) en eventueel voor een gedeelte van het praktijkluik.

Voor de pre-service praktijkopdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

De lijst met diploma’s die tot een gedeeltelijke vrijstelling op basis van EVK’s leiden, wordt jaarlijks opgesteld in samenspraak met de andere cvo’s in de Gentse regio die een specifieke lerarenopleiding aanbieden. Het kan zowel gaan over een automatische vrijstelling als een vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef.

Eerder verworven competenties (EVC)

EVC’s worden niet met een studiebewijs bekrachtigd. Het is de bedoeling om door EVC het resultaat van levenslang leren te erkennen in het verdere studietraject.

Voor de aanvraag op basis van EVC, dien je een portfolio in via het specifieke sjabloon. Deze procedure kan pas opgestart worden na contact met de trajectbegeleider. Er kan eveneens gevraagd worden om een competentiegericht interview af te leggen of deel te nemen aan de vrijstellingsproef.

Let op: ook voor de vrijstellingen zal je je moeten inschrijven.  De verleende vrijstelling is steeds gedeeltelijk, met name enkel voor het theoretische luik (T) en het luik opleidingspraktijk (OP). Voor de pre-service practice opdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

Omdat een aantal competenties behaald zullen worden in de Banaba krijg je voor de lerarenopleiding volgende vrijstellingen:

  • Didactische competentie praktijkinitiatie (DCp), T en OP
  • Didactische competentie oefenlessen (DCo), OP
  • Communicatie en overleg (POCc), volledig vrijgesteld
  • Begeleiding (POCb), volledig vrijgesteld
  • Psychologie (PPc), volledig vrijgesteld
  • Groepsmanagement (POCg), volledig vrijgesteld

Let wel: deze vrijstellingen worden pas definitief toegekend na het behalen van je Banaba-diploma.

Laat je inspireren

Lowland Photo Festival 2018 - korting voor onze studenten

Lowland Photo Festival 2018 - korting voor onze studenten

Volg je les aan een van onze campussen? Dan kan je genieten van een korting op de toegangstickets voor het Lowland Photo Festival 2018. 

Full house voor Carl De Keyzer

Full house voor Carl De Keyzer

“Wow, het is hier echt wel een full house vanavond, fantastisch. Bedankt om te komen, allemaal.”
Een grote opkomst doet de geprezen Magnum-fotograaf Carl De Keyzer nog steeds zichtbaar en oprecht plezier. 

Oud-cursist fotografeert winnaars Ronde van Vlaanderen

Oud-cursist fotografeert winnaars Ronde van Vlaanderen

Anneke Kestelijn volgde vier jaar geleden enkele modules Photoshop op onze campus in Ronse. Enkele jaren later pakt ze uit met haar eigen foto-expositie. Een collage van de Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen