Zoeken met de wizard

Geef een zoekwoord

Boekhouden

Je wilt graag aan de slag in de commerciële en/of financiële sector?
Je schrikt er niet voor terug om op zoek te gaan naar de geschikte oplossing voor een boekhoudkundig probleem?

Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!
 

Algemeen

De opleiding Boekhouden geeft je toegang tot een brede waaier van jobs die aangeboden worden op de arbeidsmarkt. Je krijgt een vorming waarbij leren en doen vanuit je eigen ervaring centraal staat. Onze opleiding is officieel erkend door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) vermeld in het Koninklijk Besluit van 10-10-1997.
 

Duur

Afhankelijk van het traject dat je kiest zal de duur van de opleiding variëren. Je hebt het standaardtraject in weekend- en avondonderwijs. Dit is 3 jaar.

Je kan de opleiding ook volgen in begeleid afstandsonderwijs. Je hebt slechts maandelijks een lesmoment in de Arteveldehogeschool maar tussendoor zijn er coachingsmomenten waar je meer uitleg kan vragen. Verder leer je de leerstof via oefeningen op het leerplatform. Meer info vind je in deze brochure.
 

Diploma gegradueerde in de boekhouding

Met het diploma van Gegradueerde in de Boekhouding kan je aan de slag als boekhouder bij een bedrijf, een bank, een boekhoud- of accountantskantoor. De opleiding vormt een belangrijk onderdeel van het vereiste traject dat je moet afleggen om een zelfstandige boekhouder te worden.

Je kan de stage volgen bij het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder. Je kan deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om de stage voor accountant te volgen.
 

Modeltraject/structuurschema

Binnen bepaalde modules wordt er een volgtijdelijkheid voorzien. Dit houdt in dat zij in een bepaalde volgorde moeten gevolgd worden. Je kan dit nakijken in het structuurschema, of navragen bij de opleidingscoördinator of trajectbegeleider.

Sommige modules worden aangeboden in gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat je zelfstandig bepaalde opdrachten zal moeten maken en uploaden in het elektronisch leerplatform (Smartschool).

Binnen volwassenenonderwijs Kisp kan je in samenspraak met de trajectbegeleider je traject bepalen om het Graduaat Boekhouden te voltooien, afhankelijk van de tijd die je kan besteden.

Het modeltraject ziet er als volgt uit:

1ste jaar:

 • A1 Basis dubbel boekhouden (120 lestijden, eerste semester)
 • A2 Aanvullend dubbel boekhouden (120 lestijden, tweede semester)
 • C2 Personenbelasting (80 lestijden)
 • C3 Burgerlijk, Handels- en economisch Recht (80 lestijden)
 • D1 Bank- en beurswezen ((80 lestijden)

2de jaar:        

 • C1 Sociale wetgeving (80 lestijden)
 • E3 Kostprijsberekening (120 lestijden)
 • B1 Vennootschapsrecht (60 lestijden)
 • B2 Vennootschapsboekhouden (80 lestijden)
 • D2 Financiële algebra (60 lestijden)
 • A4 BTW (80 lestijden)

3de jaar:       

 • B3 Vennootschapsbelasting (80 lestijden)
 • E1 Financiële analyse (80 lestijden)
 • E2 Audit (60 lestijden)
 • E4 Consolidatie (40 lestijden)
 • F1 Kostenbeleid en budget (60 lestijden)
 • F2 Organisatie en communicatie (60 lestijden)
 • A3 Computerboekhouden (60 lestijden)
 • G1 Projectwerk (40 lestijden)

De module Projectwerk bestaat grotendeels uit afstandsonderwijs. Er zijn enkele contactmomenten waarop je het projectwerk met je promotor bespreekt. Bij het einde van deze module stel je het projectwerk voor aan een jury.
 

Hervorming graduaatsopleidingen

De graduaatsopleidingen worden hervormd vanaf september 2019. Vanaf dan zal een graduaatsopleiding altijd aan een hogeschool georganiseerd worden. Heb je tegen september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van een huidige HBO5 opleiding behaald, dan heb je het recht om t.e.m. 2020-2021 je opleiding in de huidige structuur af te werken. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de vernieuwde graduaatsopleiding, met vrijstelling voor de vakken die je reeds behaalde.

 

Laat je inspireren

Cursiste maakt carrière dankzij graduaatsopleiding

Cursiste maakt carrière dankzij graduaatsopleiding

Deborah Faut volgt de graduaatsopleiding Boekhouden bij Volwassenenonderwijs Kisp. “Ik wilde graag aan de slag als bediende, maar door gebrek aan ervaring kwam ik niet in aanmerking.” 

Ben jij ook geïnteresseerd in een graduaatsopleiding? Schrijf hier in voor een van de infosessies

 

Cursisten HBO5 vallen in de prijzen

Cursisten HBO5 vallen in de prijzen

Deze week zet Volwassenenonderwijs Kisp Vazov 3 cursisten HBO5 Boekhouden in de bloemetjes. Bianca Bourgois en Tiffany Decatelle krijgen elk een prijs voor hun eindwerk. An Vanderstraeten maakt dankzij de opleiding een spectaculaire carrièreswitch.

Lesgevers handel op teambuilding

Lesgevers handel op teambuilding

Na een heel schooljaar intens samenwerken gingen onze lesgevers Handel samen op pad. Tijdens hun teambuilding brachten ze onder meer een bezoek aan Eetcafé Multatuli.