Koken

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Een vrijstelling is eventueel mogelijk op basis van:

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Op basis van EVK kan je een vrijstelling bekomen voor het theoretische luik van een vak (lessen + examen) en eventueel voor een gedeelte van het praktijkluik.

Voor de pre-service praktijkopdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

De lijst met diploma’s die tot een gedeeltelijke vrijstelling op basis van EVK’s leiden, wordt jaarlijks opgesteld in samenspraak met de andere cvo’s in de Gentse regio die een specifieke lerarenopleiding aanbieden. Het kan zowel gaan over een automatische vrijstelling als een vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef.

Eerder verworven competenties (EVC)

EVC’s worden niet met een studiebewijs bekrachtigd. Het is de bedoeling om door EVC het resultaat van levenslang leren te erkennen in het verdere studietraject.

Voor de aanvraag op basis van EVC, dien je een portfolio in via het specifieke sjabloon. Deze procedure kan pas opgestart worden na contact met de trajectbegeleider. Er kan eveneens gevraagd worden om een competentiegericht interview af te leggen of deel te nemen aan de vrijstellingsproef.

Let op: ook voor de vrijstellingen zal je je moeten inschrijven.  De verleende vrijstelling is steeds gedeeltelijk, met name enkel voor het theoretische luik (T) en het luik opleidingspraktijk (OP). Voor de pre-service practice opdracht (PP-opdracht) kan je geen vrijstelling krijgen.

Omdat een aantal competenties behaald zullen worden in de Banaba krijg je voor de lerarenopleiding volgende vrijstellingen:

  • Didactische competentie praktijkinitiatie (DCp), T en OP
  • Didactische competentie oefenlessen (DCo), OP
  • Communicatie en overleg (POCc), volledig vrijgesteld
  • Begeleiding (POCb), volledig vrijgesteld
  • Psychologie (PPc), volledig vrijgesteld
  • Groepsmanagement (POCg), volledig vrijgesteld

Let wel: deze vrijstellingen worden pas definitief toegekend na het behalen van je Banaba-diploma.

Laat je inspireren