Zoeken met de wizard

Geef een zoekwoord

Zorgkundige

Je hebt een ruime interesse in de medische sector en in de zorg- en hulpverlening?
Je wenst terecht te komen in een multidisciplinair team?
Je kunt het nodige begrip en respect opbrengen voor uiteenlopende zorgvragen?

Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!


Certificaat en/of diploma

Als je de opleiding succesvol afwerkt, behaal je het certificaat Zorgkundige. Dit zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Als zorgkundige kom je terecht in een verzorgingsinstelling of in de thuisverpleging. Je helpt de verpleegkundige bij de zorgverlening aan patiënten of bewoners in een gestructureerde zorgequipe. Dit kan zowel ambulant, thuis als in een verzorgingsinstelling.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan leidt het certificaat van deze opleiding in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs Zorgkundige.
 

Het lessenpakket

De opleiding bestaat uit 34 modules die focussen op algemene en specifieke medische vaardigheden die je tijdens de stagemodules in de praktijk omzet. Je leert alles over basishandelingen en EHBO, je leert op een correcte manier communiceren met patiënten én collega’s en je maakt kennis met specifieke zorgvragen. Onderhoud, organisatie van huishoudelijke taken en de zorg voor een goed leef- en woonklimaat staan eveneens centraal in deze opleiding.
 

Praktische info

  • De lessen vinden plaats in Aalst of Zelzate.
  • De opleiding loopt gedurende drie semesters. In Zelzate kan je starten in september of februari. In Aalst is de cursus die start in september reeds volzet, opstarten in februari is wel nog mogelijk. 
  • Je volgt de lessen overdag, verspreid over drie lesdagen. De overige dagen loop je stage.
  • De opleiding wordt ook aangeboden in samenwerking met VDAB. De opleiding wordt niet aangeboden in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming. Maar je kunt wel instappen in ons aanbod AAV in Aalst, Gent of Mariakerke.
     

Kostprijs

  • Het wettelijk inschrijvingsgeld voor de diplomagerichte opleiding kan per semester maximum €300 bedragen.
  • De kostprijs van het lesmateriaal is afhankelijk van de module die je volgt. Behaal je op het einde van het traject je eerste diploma secundair onderwijs, dan kan je het wettelijk inschrijvingsgeld van de diplomagerichte opleiding volledig terugkrijgen.
     

Infosessies

Tijdens een infosessie kom je alles te weten over deze opleiding, eventueel in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming. Ontdek hier de data voor de eerstvolgende infosessie(s).
 

Intake en trajectbepaling

Aansluitend op een infosessie kan je een afspraak maken voor een intakegesprek. Samen met de trajectbegeleider stippel je je persoonlijke traject uit. Ook mogelijke vrijstellingen kunnen hier besproken worden. Aansluitend op deze intake kan je onmiddellijk inschrijven voor de opleiding!


Meer info?

Wil je nog meer informatie over deze opleiding? Neem dan zeker contact op met onze trajectbegeleiders. Dit kan door een mailtje te sturen naar traject.personenzorg@kisp.be. Je bent uiteraard ook altijd welkom op onze campussen in Aalst en Zelzate!

(Raadpleeg hier de bijlage bij het evaluatiereglement. Je komt er meer te weten over hoe er wordt geëvalueerd.)