Zorgkundige

Je hebt een ruime interesse in de medische sector en in de zorg- en hulpverlening?
Je wenst terecht te komen in een multidisciplinair team?
Je kunt het nodige begrip en respect opbrengen voor uiteenlopende zorgvragen?

Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!


Algemeen

In deze opleiding maak je kennis met het ruime takenpakket van een zorgkundige. Als zorgkundige kom je terecht in een verzorgingsinstelling of in de thuisverpleging. Je helpt de verpleegkundige bij de zorgverlening aan patiënten of bewoners in een gestructureerde zorgequipe. Dit kan zowel ambulant, thuis als in een verzorgingsinstelling.

Certificaat en/of diploma

Als je de opleiding succesvol afwerkt, behaal je het certificaat Zorgkundige. Dit zal je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Dan leidt het certificaat van deze opleiding in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs zorgkundige.

Het lessenpakket

De opleiding bestaat uit 34 modules die focussen op algemene en specifieke medische vaardigheden:

 • communicatie
 • logistieke basisvaardigheden
 • EHBO
 • hef- en tiltechnieken
 • onderhoud
 • begeleide intervisie                   
 • stage              
 • basiszorg
 • organisatie huishoudelijke taken
 • zorg voor leef- en woonklimaat
 • leren samenwerken in een divers team
 • patiëntgerichte benadering
 • context van de zorgvrager
 • omgaan met dementie
 • omgaan met psychische zorgvragen
 • aangepaste voeding
 • complexe, specifieke en totaalzorg

Inschrijven

Infosessies

Tijdens een infosessie kom je alles te weten over deze opleiding, eventueel in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming. Om te kunnen inschrijven voor de opleiding is deelnemen aan een infosessie verplicht! Ontdek hier de data voor de eerstvolgende infosessie(s).

Intakegesprek en trajectbegeleiding

Aansluitend op een infosessie kan je een afspraak maken voor een intakegesprek. Samen met de trajectbegeleider stippel je je persoonlijke traject uit. Ook mogelijke vrijstellingen kunnen hier besproken worden. Tijdens deze intake kan je onmiddellijk inschrijven voor de opleiding!

Praktische info

 • De lessen vinden plaats op de Hopmarkt en in het Sint-Augustinusinstituut in Aalst.
 • De opleiding loopt van september tot juni, verspreid over drie semesters. Starten in februari is eveneens mogelijk.
 • Je volgt de lessen overdag, verspreid over drie lesdagen.
 • De opleiding zorgkundige wordt aangeboden in samenwerking met VDAB.
 • De opleiding wordt niet aangeboden in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming. Maar je kunt wel instappen in ons aanvullend aanbod AAV.

 

(Raadpleeg hier de bijlage bij het evaluatiereglement. Je komt er meer te weten over hoe er wordt geëvalueerd.)