algemene didactiek@home

De hoofddoelstelling van het vak Didactiek Algemeen bestaat erin inzicht te verwerven in de verschillende componenten van het didactisch handelen en in staat zijn om in functie van gestelde doelstellingen didactische keuzes te kunnen maken.

Lesuren en Locaties Ik wil meer info

Info

Lesinhoud

Binnen de didactische vakken is er specifiek aandacht voor de onderwijscontext. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van je eigen vaardigheden in het realiseren van lessen. Dat betekent dat je verwacht wordt om naar de onderwijspraktijk in een school te gaan en/of om op de campus aanwezig te zijn, bv. in functie van oefenlessen.

Hier kan je een filmpje bekijken waarin de specifieke aanpak van de didactische vakken in het @home traject toegelicht wordt.

De hoofddoelstelling van het vak Didactiek Algemeen bestaat erin inzicht te verwerven in de verschillende componenten van het didactisch handelen en in staat zijn om in functie van gestelde doelstellingen didactische keuzes te kunnen maken. Concreet:

 • de verschillende soorten doelstellingen kunnen bepalen en formuleren, 
 • leerstof kunnen kiezen en selecteren, 
 • de verschillende methodes kunnen bepalen, kiezen, voorbereiden en zicht hebben op de uitvoering, 
 • media op een verantwoorde manier kunnen kiezen en integreren in een lesgebeuren, 
 • het belang en de manieren van evaluatie inzien zowel procesmatig als met betrekking tot het product, 
 • de beginsituatie van leerkracht en leerling organisatorisch kunnen bepalen, 
 • didactische principes kunnen integreren in een lesvoorbereiding, 
 • didactiek kunnen situeren binnen cultuur en maatschappij, 
 • reflecteren over eigen didactische visie en de plaats van een vak in de totale opleiding kunnen duiden.

Instapvoorwaarden

Beschikken over een diploma hoger onderwijs of een diploma secundair onderwijs.

Prijs

€ 125

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 120
 • Cursusmateriaal: € 5 (Inclusief handboek of cursus, didactisch materiaal,...)

Aantal lestijden: 80 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Schrijf je in
algemene didactiek@home Vakschoolstraat 41
Aalst
18:30‑22:00 17 september - 18 januari € 125,00
Schrijf je in
algemene didactiek@home Holstraat 62
Gent
18:30‑22:00 17 september - 18 januari € 125,00

Bekijk ook deze cursussen:

In het vak Onderwijs en maatschappij verwerf je inzicht in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs. Je leert onderwijskundige thema's en ontwikkelingen te situeren binnen ...

In het vak Onderwijs en maatschappij verwerf je inzicht in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs. Je leert onderwijskundige thema's en ontwikkelingen te situeren binnen ...

In het vak Leerkracht en Verantwoordelijkheden focus je op de rechtspositie van leerkracht en leerling.

Laat je inspireren

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Pinterest
Flipboard
Instapaper